Имате стар автомобил|При предаване на нефункциониращият автомобил за скрап, всеки става част от процеса свързан с опазване на околната среда от материали, които не са разградими. С освобождаване на вашите пространства около… Ние ще купим Вашата стара кола|Само с едно обаждане може да организирате всичко свързано със стария автомобил. В това число се включват дейности от изготвяне на необходими документи за отписване на МПС-то, през неговото извозване. ДА! Ще купим Вашата стара кола|Предаването на коли за скрап става за кратко време, лесно и удобно, изцяло съобразено с ограниченото време на съвременния човек. За целта е достатъчно само да се свържете на посочени…

Имате стар автомобил

При предаване на нефункциониращият автомобил за скрап, всеки става част от процеса свързан с опазване на околната среда от материали, които не са разградими. С освобождаване на вашите пространства около…

Ние ще купим Вашата стара кола

Само с едно обаждане може да организирате всичко свързано със стария автомобил. В това число се включват дейности от изготвяне на необходими документи за отписване на МПС-то, през неговото извозване.

ДА! Ще купим Вашата стара кола

Предаването на коли за скрап става за кратко време, лесно и удобно, изцяло съобразено с ограниченото време на съвременния човек. За целта е достатъчно само да се свържете на посочени…

zakmetal-phone
Изкупуване на бусове и коли за скрап, имаме собствен транспорт за София и околностите. Плащане и на място. Свържи се с нас, моб.т.: 0877 595 300

Всичко за корозията

Корозията е естествен процес, който се появява още в древни времена. С него са се сблъсквали хората, още, когато са се учели да боравят и обработват металите. Днес корозиращите процеси по металите са един от най-сериозните, засягат глобалните интереси на човечеството и своевременно предполагат непрестанно търсене на решения.

 

От икономическа гледна точка, корозията довежда милиарди загуби на автомобилостроене, металургия, машиностроене. Като процес, който разрушава структурата на метала и всички произведени от него продукти – автомобили, машини, уреди, техника, материали за строителството и т.н., тя нанася серозни значителни загуби на всяка страна.

Загубите от корозия се делят на два типа – преки и косвени щети.

Към преките корозионни загуби се отнасят безвъзвратно загубени метали. В това число се отнасят стари автомобили, леки, тежкотоварни коли и МПС-та използвани във всяка сфера от човешката дейност; съоръжения, оборудване и други.

Косвените загуби в резултат на корозия минават над стойностите от вредата на преките вреди. Често те довеждат до напълно спиране на производствени процеси, излизане от употреба на автомобили, производствени съоръжения и т.н. Всичко това се дължи до голяма степен на влошеното качество на качеството на създавана продукция или извършвани услуги. Аварийното изтичане на корозия от замърсени и корозионни продукти, води и до загуба на суровини и готова продукция, замърсяване на околната среда, повреди, загуби, влошаване условията на труд и т.н.

Усъвършенстване на средствата и методите за борба с корозията се прави, с цел намаляване на материалните загуби и за обезпечаване на научно – техническия прогрес.

Борбата с нежеланото явление се свежда основно до няколко процеса и те са:

  1. Въздействие над метала, чрез съединяване с други метали, след преработки. Този процес има за цел да се получат по-устойчиви системи и продукти, които на по-късен етап да бъдат използвани за производството на други части и материали.
  2. Предотвратяването на корозията се извършва и частично, чрез химични покрития. Този процес обаче не е така надежден и не може да се използва във всяка сфера. Така например стари коли, които са силно засегнати от корозиращи процеси трябва да бъдат отписани, предадени за скрап на метали и след направените преработки от тях да се добият нови продукти.
  3. Въздействие над корозионната среда на инхибитори за корозията или, чрез отстраняване на агресивния компонент.