Имате стар автомобил|При предаване на нефункциониращият автомобил за скрап, всеки става част от процеса свързан с опазване на околната среда от материали, които не са разградими. С освобождаване на вашите пространства около… Ние ще купим Вашата стара кола|Само с едно обаждане може да организирате всичко свързано със стария автомобил. В това число се включват дейности от изготвяне на необходими документи за отписване на МПС-то, през неговото извозване. ДА! Ще купим Вашата стара кола|Предаването на коли за скрап става за кратко време, лесно и удобно, изцяло съобразено с ограниченото време на съвременния човек. За целта е достатъчно само да се свържете на посочени…

Имате стар автомобил

При предаване на нефункциониращият автомобил за скрап, всеки става част от процеса свързан с опазване на околната среда от материали, които не са разградими. С освобождаване на вашите пространства около…

Ние ще купим Вашата стара кола

Само с едно обаждане може да организирате всичко свързано със стария автомобил. В това число се включват дейности от изготвяне на необходими документи за отписване на МПС-то, през неговото извозване.

ДА! Ще купим Вашата стара кола

Предаването на коли за скрап става за кратко време, лесно и удобно, изцяло съобразено с ограниченото време на съвременния човек. За целта е достатъчно само да се свържете на посочени…

zakmetal-phone
Изкупуване на бусове и коли за скрап, имаме собствен транспорт за София и околностите. Плащане и на място. Свържи се с нас, моб.т.: 0877 595 300

Скрап и преработка на автомобилни гуми

Излезлите от употреба гуми на автомобили, леки коли и лекотоварни МПС-та представляват сериозен замърсител за въздух, почва и води. Те не могат да бъдат разложени по естествен начин в природата, а невъзможността да се разложат ги превръща в провокатор и на множество инфекции в околната среда.

Автомобилните гуми са пожаро провокиращи. Те могат да са причинител на огън, който трудно да бъде възстановен. Изхвърлянето на големи количества автомобилни гуми от стари МПС-та непрекъснато покачва рисковете за околната среда.

 

Така проблемът със скрапа на автомобили и техните части, в това число преработка на автомобилни гуми се превръщат в една от обсъжданите теми през последните няколко години. С наредба за закона по опазване на околната среда и спазвайки изискванията за събиране, изхвърляне, съхраняване, оползотворяване или обезвреждане на излезли от употреба автомобилни гуми, се извършва рециклирането и оползотворяването им.

В Наредбата още се забранява изоставяне; не регламентиране на изхвърлени или неконтролирани части, тяхното обезвреждане; депониране на цели гуми, изгаряне и т.н. В споменатите параметри за допустими методи при оползотворяване, рециклиране на гуми в наредбата са посочени още – регенериране, използване като материали в строителството, изгаряне и използването им под вид на допълнителна енергия.

Рециклиране на автомобилни гуми – дори износените автомобилни гуми са богат източник на ценни суровини. В тях има състави на каучук, текстилен корд, метал. Въпреки това само малка част от тях биват преработвани и повторно използвани за други дейности. Оползотворяването на цели гуми или части от тях включва използването им сгради, стени и рифове, както и за възпиращите процеси на ерозия. При този метод не се налага разграждане и преработка на автомобилните гуми. Цели гуми се използват и за добиване на енергия, чрез изгаряне. Старите гуми биват използвани и в циментовата промишлености и редица други сектори.

За скрапа на гуми не се препоръчва изгаряне. От екологична гледна точка добиваната от тях енергия няма единствено положително приложение. С отделянето на вредни емисии в атмосферата като серни окиси и цинк води до димни газове, които от своя страна съдържат канцерогенни вещества и диоксин.