Имате стар автомобил|При предаване на нефункциониращият автомобил за скрап, всеки става част от процеса свързан с опазване на околната среда от материали, които не са разградими. С освобождаване на вашите пространства около… Ние ще купим Вашата стара кола|Само с едно обаждане може да организирате всичко свързано със стария автомобил. В това число се включват дейности от изготвяне на необходими документи за отписване на МПС-то, през неговото извозване. ДА! Ще купим Вашата стара кола|Предаването на коли за скрап става за кратко време, лесно и удобно, изцяло съобразено с ограниченото време на съвременния човек. За целта е достатъчно само да се свържете на посочени…

Имате стар автомобил

При предаване на нефункциониращият автомобил за скрап, всеки става част от процеса свързан с опазване на околната среда от материали, които не са разградими. С освобождаване на вашите пространства около…

Ние ще купим Вашата стара кола

Само с едно обаждане може да организирате всичко свързано със стария автомобил. В това число се включват дейности от изготвяне на необходими документи за отписване на МПС-то, през неговото извозване.

ДА! Ще купим Вашата стара кола

Предаването на коли за скрап става за кратко време, лесно и удобно, изцяло съобразено с ограниченото време на съвременния човек. За целта е достатъчно само да се свържете на посочени…

zakmetal-phone
Изкупуване на бусове и коли за скрап, имаме собствен транспорт за София и околностите. Плащане и на място. Свържи се с нас, моб.т.: 0877 595 300

Депониране и изхвърляне на стари коли

Намиращо се най-ниско в йерархията на скрап индустрията, депонирането все още остава един от важните въпроси. За разлика от останалите процеси и етапи, при депониране и управление на отпадъците липсват последващи възможности за разходване на непотребния боклук.

Като водещи характеристики на депонирането са отпадъци, които се разлагат. Често обаче от бита и домакинствата се изнасят множество такива, които не могат да бъдат разградени по естествен начин. Сред водещите са металите.

 

Депата по право крият огромен риск от замърсяване на почви води, а в случаите, когато не са правилно създадени и поддържани, рискът се удвоява.

С по-голяма информираност всеки може да стане съпричастен в рециклиращите процеси и да допринесе с нещо скрап индустрията. Така например изхвърлянето на стари коли е една от задачите, която всеки може да постави пред себе си. От една страна метала в износеното МПС е много повече и може да е база за един добър доход. От друга страна щаденето на природата.

В депата не съществуват възможност за възобновяване на ресурси, затова и мерките по отношение изхвърляне на метални отпадъци, трябва да бъдат взети по-навреме.

Какво е въздействието на депата за отпадъци

По отношение индустрията депата могат да са причина за замърсяване и негативен интерес на обществото.

По отношение на обществото – депата отново са свързани с откриване на нови работни места за управление на отпадъците. Такива обаче крият и известен риск и предимно по отношение емисии от метан. Последните силно замърсяват води и почви.

По отношение на природата – депата ограничават безразборното изхвърляне на отпадъци в околната среда, но и са друга предпоставка за замърсяване на почви, въздух и води, а от там и унищожаване на много животински и растителни видове.